blue globe

Dacube s.r.o.

Společnost Dacube s.r.o. byla založena v r. 2008 a stala se jedním z rychle rostoucích distributorů výpočetní techniky a elektroniky. Naším hlavním cílem je poskytovat vysoký standard služeb všem českým i zahraničním zákazníkům. Pokud máte zájem o spolupráci s námi, neváhejte nás kontaktovat a naši pracovníci Vám ochotně pomohou s registrací.

DaCube je společnost zaměřená primárně na potřeby zákazníků. Snažíme se vyhovět všem požadavkům klientů, a to díky individuálnímu přístupu, průběžným sledováním trhu a efektivní komunikací, což vede k rychlým odezvám a následným řešením.

Nabízíme širokou škálu produktů jak známých, tak i vlastních značek ušitých na míru aktuálním potřebám zákazníku v příslušných zemích EU, převážně z portfólia navigací, monitorů, LCD/Plazma televizorů, DVD, tiskáren, notebooků a desktop PC, periferií, software, medií a dalších přislušenství.

Jsme tu pro vás! Díky investicím do vyškoleného personálu můžeme nabídnout plnou podporu v oblasti prodeje, marketingu, logistiky a reklamací.

Dacube s.r.o.

Společnost Dacube s.r.o. byla založena v r. 2008 a stala se jedním z rychle rostoucích distributorů výpočetní techniky a elektroniky. Naším hlavním cílem je poskytovat vysoký standard služeb všem českým i zahraničním zákazníkům. Pokud máte zájem o spolupráci s námi, neváhejte nás kontaktovat a naši pracovníci Vám ochotně pomohou s registrací.

DaCube je společnost zaměřená primárně na potřeby zákazníků. Snažíme se vyhovět všem požadavkům klientů, a to díky individuálnímu přístupu, průběžným sledováním trhu a efektivní komunikací, což vede k rychlým odezvám a následným řešením.

Nabízíme širokou škálu produktů jak známých, tak i vlastních značek ušitých na míru aktuálním potřebám zákazníku v příslušných zemích EU, převážně z portfólia navigací, monitorů, LCD/Plazma televizorů, DVD, tiskáren, notebooků a desktop PC, periferií, software, medií a dalších přislušenství.

Jsme tu pro vás! Díky investicím do vyškoleného personálu můžeme nabídnout plnou podporu v oblasti prodeje, marketingu, logistiky a reklamací.

Impressum

Fakturační adresa:
Dacube s.r.o.
Mariánské náměstí 617
617 00 Brno
Česká republika

IČO: 28275683
DIČ: CZ28275683

Bankovní údaje:
Banka: Raiffeisenbank a.s.
SWIFT kód: RZBCCZPP
IBAN CZK/EUR/USD: CZ9355000000004014833001
Číslo účtu: 4014833001
Kód banky: 5500
VS: číslo faktury

Adresa

Kontaktní adresa kanceláře a skladu:
Dacube s.r.o.
Mariánské náměstí 617
617 00 Brno
Česká republika

Kontakty

Informace:
Centrála, tel.: +420 776 659 689, e-mail: info@dacube.cz

RMA:
reklamační odd., tel.: +420 608 523 453, e-mail: rma@dacube.cz

Účtárna:
účetní, e-mail: ucetni@dacube.cz

Zákazník

Pokud máte zájem se stát našim zákazníkem, vyplňte prosím dotazník a specifikujte Vaše požadavky. Jakmile ho obdržíme, brzy se s Vámi spojíme a rádi s Vámi probereme možnosti spolupráce. Samozřejmě můžete využít i možnosti kontaktovat přímo naše prodejní oddělení.

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení
Společnost
Adresa
PSČ
Telefon
E-mail
   

Dodavatel

Budeme potěšeni, pokud pro nás máte nabídku Vašich produktů. Vyplňte prosím následující dotazník a zanechte komentář s popisem, jak by jste si představovali budoucí spolupráci. Jakmile ho obdržíme, brzy se s Vámi spojíme a rádi s Vámi probereme spolu Vaši nabídku. Samozřejmě můžete využít i možnosti kontaktovat přímo naše nákupní oddělení.

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení
Společnost
Adresa
PSČ
Telefon
E-mail
   

Reklamační řád

DaCube poskytuje záruku na zboží všem zákazníkům a distributorům.

Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

  • nesmí být mechanicky poškozeno,
  • musí být zasláno v adekvátním balení, aby nedošlo k mech. poškození během přepravy,
  • na zboží jsou neporušené nálepky s pečeťí a viditelným sériovým číslem,
  • zásilka je viditelně označena jako 'Reklamace',
  • zásilka obsahuje číslo RMA (získáte ho registrací reklamace na www.dacube.cz, popř. předem kontaktujte naše reklamační oddělení).

Vyhrazujeme si právo odmítnout reklamované zboží pokud nebylo zakoupeno u nás, nebo při porušení některé z výše uvedených podmínek.Při neoprávněné reklamaci zboží nebude přijato k reklamaci a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady. Dále lze při neoprávněné reklamaci účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500,- Kč (bez DPH).

Platnost RMA čísla je 30 kalendářních dnů od data přidělení. Během této doby musí být doručeno do našeho reklamačního oddělení.

Doprava

Zákazník nese veškeré náklady na doručení reklamovaného zboží zpátky do daCube s.r.o. (včetně cla a zvláštních dodacích poplatků). Po vyřešení reklamace bude opravený nebo vyměněný produkt zaslán zpět zákazníkovi na náklady daCube s.r.o.

Záruční opravy

Produkt doručený na reklamaci bude buď opravený nebo vyměněný za nový, podle volby daCube s.r.o. V případě reklamace datového nosiče nebo zařízení na kterém jsou uložena data, neneseme odpovědnost za jejich případnou ztrátu. Je zcela na zákazníkovi, aby si zajistil průběžné zálohování dat. V případě výměny za nový kus se reklamované zboží stává majetkem daCube s.r.o. V případě urychlené reklamace výměnou za nový kus dříve, než je obdržen reklamovaný kus může daCube s.r.o. dle svého rozhodnutí fakturovat předem dohodnutý poplatek.

Pozáruční opravy

DaCube s.r.o. zajišťuje pozáruční servis ke svým produktům. Jedná se o placenou službu. Služba se poskytuje po dobu 24 měsíců po uplynutí záruční doby. Opravy budou vyřízeny do 90 dnů. Na pozáruční opravy se nevztahuje právo na vrácení platby nebo výměnu za nový kus. DaCube s.r.o. neposkytuje pozáruční opravy v případě, že byly porušený pečetní pásky, je strženo sériové číslo a nejde jinak prokázat původ zboží od daCube s.r.o. Pozáruční servis také nebude poskytován v případě mechanického poškození výrobku.

Převzetí zboží

Kupující je povinen zkontrolovat stav dodávky při převzetí na skladě prodávajícího, a to kontrolou věcného obsahu dodávky s výdejkou vč. sériových čísel a také kontrolu vzhledu zboží. V případě rozdílu mezi výdejkou a předaným zbožím nebo v případě poškození zboží, je příjemce povinen dodávku ihned reklamovat a celou ji odmítnout. Dodatečná reklamace na chyby v dodávce a poškození zboží není možná.

Poškození nebo ztráta zboží při přepravě

Příjemce zboží je povinen zkontrolovat zásilku podle dodacího listu (DL), správnost uvedených údajů o množství, dále neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.

Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě.

Číslo RMA

Jméno a příjmení
Společnost
Adresa
PSČ
Země
Telefon
E-mail


       

Profile

Dacube s.r.o. was founded in 2008 and has become one of the fast growing distributors of ICT- and Home Entertainment products. Our main goal is to achieve the highest standard of service for our customers who are situated all over Europe. If you are interested in doing business with us feel free to contact us and we help you go thru the registration process.

DaCube is customer and people orientated by its personalised way of working by constantly listening to the needs in the market, and by short communication lines which lead to fast responses and solutions.

We offer a full line-up of A-brands as well as tailor made brands in different product groups such as Navigation, MP3, Monitors, TV’s, Plasma’s, DVD products , Printers, Desktop PC’s, Notebooks, Peripherals, Software, Media, Accessories, etc.

We are here for you! Through the investment in highly skilled people we offer full support in Sales, Marketing, Logistics and RMA.

Dacube s.r.o.

Invoice address:
Dacube s.r.o.
Mariánské náměstí 617
617 00 Brno
Czech Republic

Registration: 28275683
VAT #: CZ28275683

Banking details:
Bank: Raiffeisenbank a.s.
SWIFT: RZBCCZPP
IBAN CZK/EUR/USD: CZ9355000000004014833001
Account number: 4014833001
Bank code: 5500

Address:

Corporate office and warehouse address:
Dacube s.r.o.
Mariánské náměstí 617
617 00 Brno
Czech Republic

Departments:

General:
tel.: +420 776 659 689, e-mail: info@dacube.cz

RMA:
tel.: +420 608 523 453, e-mail: rma@dacube.cz

Accounting:
e-mail: ucetni@dacube.cz

Customer

If you want to become our customers, we would like you to fill out the form and specify your enquiries. We will get back to you, as soon as we have processed your enquiry. Alternatively you are welcome to contact our sales deparment.

Contact form

Name
Company name
Address
Zip Code
Country
Phone
Email

Supplier

At daCUBE we are always interested in new products and suppliers. Please feel free to fill out the form and leave a comment on how you see us a working together in the future. We will get back to you as soon as we have processed your enquiry. Alternatively you are welcome to contact our purchase department directly.

Contact form

Name
Company name
Address
Zip Code
Country
Phone
Email

Terms and conditions

DaCube offers a warranty and repair service to our direct customers and our distributors. DaCube reserves the right to refuse service in cases where the product was not purchased from us. Unautorized RMA will be returned to to sender under 20€ penalty (od adequate). Customer induced damage or customer modifications to the original assembly will void the warranty.

Return Material Authorization (RMA)

Upon request daCube will issue an RMA number to customers. This number must be quoted on all correspondence and clearly indicated on all packaging. Return authorizations will be canceled after 30 calendar days if product has not been received at daCube.

Freight

Customers are responsible for all arrangements to ship product back to daCube for repair and are responsible for all costs inlcuding brokerage, customs, special handling fees, etc. Product will be returned to customers at daCube's cost.

In Warranty Repairs

Products returned for warranty repair will be repaired or replaced at daCube's option. DaCube does not guarantee that the same unit will be returned to the customer. Replaced products become the property of daCube. In the case where a replacement product needs to be shipped prior to the receipt of the returned product, daCube may, at its discretion, charge for the replacement product and issue a credit upon receipt of the returned product.

Out of Warranty Repairs

DaCube offers a repair service for out of warranty products. There is a charge for this service. The service is offered for a period of 24 months beyond the relevant warranty for such products. Repairs are guaranteed for a period of 90 days. No credit or replacement will be issued against out of warranty product returned for repair. DaCube will not offer repair service in cases where the product has been modified or subject to customer induced damage.

Get RMA number

Full Name
Company
Address
Zip Code
Country
Phone number
E-mail


       

logo 1 logo 2 logo 3 logo 4 logo 5 logo 6 logo 7 logo 8 logo 9 logo 10 logo 11 logo 12 logo 13 logo 14 logo 15 logo 16 logo 17 logo 18 logo 19